هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

Logo

دکتر محمد جمالی

مؤسس و عضو هیئت مدیره
 • مؤسس و مديرعامل تامين سرمايه تمدن (آرمان)
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
 • قائم مقام هلدینگ سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات
 • عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
 • عضو كميته حسابرسي و كميته ريسك شركتها
Logo

میثم خدایاری

مؤسس و عضو هیئت مدیره
 • جانشین معاونت تأمین مالی تأمین سرمایه تمدن (آرمان)
 • عضو غیر موظف هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری مشترک ستارگان
 • مسئول ارزش گذاری کسب و کار تأمین سرمایه تمدن (آرمان) 
Logo

محمد کفاش پنجه شاهی

مدیر عامل

 

 • مدیر عامل کارگزاری خبرگان سهام
 • مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن
 • مدیر عامل کارگزاری گنجینه سپهر
 • عضو هیأت پذیرش بورس انرژِی
 • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت نرم افزاری ره پویان پردازش گستر صحرا